Κόρνα αερίου 300ml

5,95 €
SKU
786

Η κόρνα παράγει δυνατό ήχο από την πίεση του αερίου που βρίσκεται στη φιάλη .Χρησιμοποιούμε την κόρνα για κάθε εκδήλωση χαράς και για πανηγυρισμούς. Όταν τελειώσει το αέριο μπορούμε να αφαιρέσουμε τη φιάλη και να βάλουμε καινούρια . Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει πολλές φορές χρησιμοποιώντας την ίδια χοάνη. Το αέριο είναι εύφλεκτο ,έτσι δε κάνουμε χρήση μπροστά σε φωτιά . Δε χρησιμοποιούμε μπροστά σε πρόσωπο και προτιμάμε η χρήση να γίνεται σε εξωτερικού χώρο ή σε καλά αεριζόμενο.